İstanbul Erkek Lisesi ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Av. Seher Tuba Çevik, 2008 yılından itibaren çalıştığı kurumsal hukuk bürolarında edindiği tecrübeler ile, 2013 yılında CVK Hukuk Bürosu'nu kurmuştur. 

Ceza ve aile hukukundan kaynaklı uyuşmazlıkların, yazılı yargılamadan ziyade, şahsi ve özel mahiyette olması nedeniyle, Av. Seher Tuba Çevik tarafından yakınen ele alınmaktadır. CVK Hukuk Bürosu olarak özellikle çocuğa, kadına, hayvana ve genel olarak şiddete karşı bir anlayış benimsediğinden, gerek olması halinde, bu konularda pek çok ücretsiz hukuki yardım da sunulmaktadır. “Her kişinin savunma hakkının yasalar ile tanınmış olması, vicdanımı rahatsız eden davalarda avukatlık yaparak, vebal alacağım anlamına gelmemektedir” ilkesini benimseyen Çevik, etik değerleri ile çelişmeyen, gerçekliğine inandığı her tür mağduriyeti savunmakta ısrarcı olmaktadır. Av. Seher Tuba Çevik, gerek şiddete karşı faaliyet gösteren sosyal sorumluluk projelerini, gerekse de devlet örf ve adetiyle, özverili şekilde çalışan, vatansever emniyet ve yargı mensuplarını desteklemeyi, vicdanen kendisi için bir vazife olarak görmektedir. 

Uzmanlık alanları Ceza Hukuku, Aile Hukuku ve Ticaret Hukuku olan Av. Seher Tuba Çevik,  hukukun üstünlüğünü kendisine ilke edinen tecrübeli kadrosuyla, yerli ve yabancı pek çok şirkete danışmanlık ve dava hizmeti sunmaktadır. Almanca ve İngilizce dillerini bilen Çevik, İstanbul Barosu'na 39839 sicil numarası ile kayıtlıdır. 

Hizmetlerimiz;